VarjuOrg

Linux / Windows – what’s the difference…

OwnCloud and upload problem

If you happen to encounter upload or sync problem with android device or other server, then solution would be to add to .htaccess file in same folder: <files “remote.php”> Order allow,deny Allow from all </files>  

, , , ,

Veebilehe probleemid ja kuidas neid uurida…

Kui teil tekib kahtlus et teie lehekülge on häkitud või otsingumootorid kuvavad mingisuguse imeliku veateate, siis tasuks uurida järgmist:

, , ,

Kuidas kaitsta Joomla CMS lehte…

Statistiliselt võttes arvavad palju inimesed tänini et Joomla ver.1.5 on kõige uuem ja parem sisuhaldustarkvara ning ainult baasinstallist piisab et leht oleks turvaline – paraku see aga nii ei ole.

, ,

.htaccess

Few pointers to use .htaccess files:

SAP System Performance slow – via CCMS what is what

All is explained by: SAP_Basis_Chap @ The SAP Fan Club Forums

, , ,

HTTPS/SSL on SAP as Client (Configuring the AS ABAP for Supporting SSL)

There may be a need for adding SSL client capabilities for SAP server. Here is how it worked for me:

, ,

Paar lihtsat nippi , kuidas turvata oma WP blogi

Siingi lehel on esinenud korduvaid häkkimiskatseid. Järgmised wordpressi pluginad ja õpetused aga kas leevendavad olukorda või kaotavad võimaluse häkkimiseks sootuks.

, ,

SITE SECURED

Site secured again @ 19:00 local time. Thanks for notifying security flaw 😉 Not so secured site hacking :

Nifty snippet in PHP to get POST GET and SESSION variables

<?php echo ‘<pre>’; print_r($_SESSION); print_r($_POST); print_r($_GET); echo ‘</pre>’; ?>  

, ,

Linux program Screen howto

Hi, Here are some good usage examples of linux SCREEN program. screen -ls – shows if you have any open screens screen or “Ctrl-A” “C” – opens new session like screen “Ctrl-A” “n” – goto next screen (when multiple screens present) “Ctrl-A” “p” – goto previous screen (when multiple screens present) “Ctrl-A” “k” – kills […]

,

Previous Posts Next posts