VarjuOrg

Linux / Windows – what’s the difference…

Torrentid ja jälgimine

Siinkohal kirjutan enda tarbeks põhiliselt kokkuvõtva teabe P2P võrgu võimalikest “turvavigadest” ja nende “parandamisest”. (Enamus lingid teistele lehtedele või nendel olev teave võib olla natuke vananenud…) Et siis… – enamus inimestest kasutab reeglina P2P networki failide jagamiseks/laadimiseks – suur osa sellest moodustavad torrentid. Viimasel ajal (loe: viimase 3 aasta jooksul) aga on hakatud “tasuta torrent […]

How to reset forgotten WinXP / Win7 / Win8 password and get software serials backup

I’m using 64 bit Win7 Proffessional. 1. You need WinPE disk For that You need:

hg and mercurial on bitbucket – ssh on linux connection problems

FoodForThought: Error: dev$ hg pull remote: Permission denied (publickey). abort: no suitable response from remote hg!

, , ,

IP block from MySQL via iptables

Nifty bash script: #!/bin/bash # 19.09.2013 – Kristjan Tarjus # this script retrieves data from mysql using bash and adds them to iptables for blocking dbase=”YOURDBDATABASE” table=”YOURDBTABLE” host=”YOURDBHOST” user=”YOURDBUSER” dbpass=”YOURDBPASS” #For multiple servers – this script checks via IP function int-ip { /sbin/ifconfig $1 | grep “inet addr” | awk -F: ‘{print $2}’ | awk […]

Mysql on windows and wamp backup and restore

This will create your database “mydb” and restore db_backup.sql from folder: C:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.24\bin\ C:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.24\bin> mysql -u root -p –default-character-set=utf8 mysql> create database mydb; mysql> use mydb; mysql> source db_backup.sql;

grep ja logid

awk ‘{print $1,$3}’ access.log| grep 192.168.1.1 |sort -u

OwnCloud and upload problem

If you happen to encounter upload or sync problem with android device or other server, then solution would be to add to .htaccess file in same folder: <files “remote.php”> Order allow,deny Allow from all </files>  

, , , ,

Veebilehe probleemid ja kuidas neid uurida…

Kui teil tekib kahtlus et teie lehekülge on häkitud või otsingumootorid kuvavad mingisuguse imeliku veateate, siis tasuks uurida järgmist:

, , ,

Kuidas kaitsta Joomla CMS lehte…

Statistiliselt võttes arvavad palju inimesed tänini et Joomla ver.1.5 on kõige uuem ja parem sisuhaldustarkvara ning ainult baasinstallist piisab et leht oleks turvaline – paraku see aga nii ei ole.

, ,

.htaccess

Few pointers to use .htaccess files:

Previous Posts Next posts