VarjuOrg

Linux / Windows – what’s the difference…

Skriptid

Copying text to clipboard with javascript or jQuery

With javascript: <div id=”ctxt_XXX” style=”display:none”>Text needed to be copied</div> <a href=”” onclick=”tCopyTxt(‘ctxt_XXX’)”>Copy text</a> <script> function tCopyTxt(element) { if (document.selection) { var range = document.body.createTextRange(); range.moveToElementText(document.getElementById(element)); range.select().createTextRange(); document.execCommand(“Copy”); } else if (window.getSelection) { var range = document.createRange(); document.getElementById(element).style.display = “block”; range.selectNode(document.getElementById(element)); window.getSelection().addRange(range); document.execCommand(“Copy”); document.getElementById(element).style.display = “none”; } } </script> With jQuery (and with spaces being left […]

Bash script to run via command-line to lowercase all file- and folder names in current folder recursively

#!/bin/bash # first, rename all folders for f in `find . -depth ! -name CVS -type d`; do g=`dirname "$f"`/`basename "$f" | tr '[A-Z]' '[a-z]'` if [ "xxx$f" != "xxx$g" ]; then echo "Renaming folder $f" mv -f "$f" "$g" fi done # now, rename all files for f in `find . ! -type d`; […]

Kasutajasõbralik lahendus paranoilistele vol.1

Ehk siis – osad suurfirmad arvavad et kõiki arvutis olevaid rakendusi ja nende tööd tuleks monitoorida, miska on välja töötatud selline soft nagu Mosaic Basic Environment Service Sai siis koostatud puht huvipärast selline fail, mis kui lisada startup kausta, teeb nii et paranoilised inimesed muutuks nõks rahulikumaks. Bat faili saab -> userFriendly

Who Am I?

Who Am I – on pisike bat file, mis avamisel ükskõik millises Windowsi arvutis näitab kasutajale: 1. loginnime 2. Arvutinime 3. domeeninime (kui arvuti on domeenis) 4. Salvestab ipconfig’u teksti antud kasutaja desktopile ipconfigall.txt faili Kui selline scriptijupp peaks vajalik olema, saab selle tirida: > whoami2 <

, , , , , , ,